1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : گربه ای
 • جنس فریم : فلز
 • رنگ فریم : طلایی-مشکی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی
 • اندازه دسته : 142 mm
 • اندازه پل : 12 mm
 • اندازه عدسی : 55 mm
 • عرض فریم : 129 mm
 • وزن : 24 گرم
موجودی : اتمام موجودی
-
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : گربه ای
 • جنس فریم : فلز
 • رنگ فریم : طلایی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : سورمه ای تیره
 • اندازه دسته : 142 mm
 • اندازه پل : 19 mm
 • اندازه عدسی : 55 mm
 • عرض فریم : 129 mm
 • وزن : 24 گرم
موجودی : موجود در انبار
450,000 تومان
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : فلز
 • رنگ فریم : طلایی-قهوه ای
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : خاکستری-قهوه ای
 • اندازه دسته : 140 mm
 • اندازه پل : 24 mm
 • اندازه عدسی : 59 mm
 • عرض فریم : 142 mm
 • وزن : 30 گرم
موجودی : اتمام موجودی
-
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : فلز و پلاستیک
 • رنگ فریم : طلایی مشکی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی
 • اندازه دسته : 143 mm
 • اندازه پل : 14 mm
 • اندازه عدسی : 56 mm
 • عرض فریم : 126 mm
 • وزن : 24 گرم
موجودی : موجود در انبار
450,000 تومان
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : فلز
 • رنگ فریم : نقره ای-بنفش
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی
 • اندازه دسته : 143 mm
 • اندازه پل : 14 mm
 • اندازه عدسی : 53 mm
 • عرض فریم : 126 mm
 • وزن : 26 گرم
موجودی : اتمام موجودی
-
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : گرد
 • جنس فریم : فلز
 • رنگ فریم : مشکی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : سورمه ای تیره
 • اندازه دسته : 139 mm
 • اندازه پل : 18 mm
 • اندازه عدسی : 55 mm
 • عرض فریم : 128 mm
 • وزن : 27 گرم
موجودی : موجود در انبار
450,000 تومان
فروش
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : کائوچو
 • رنگ فریم : مشکی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی
 • اندازه دسته : 140 mm
 • اندازه پل : 17 mm
 • اندازه عدسی : 57 mm
 • عرض عینک : 140 mm
 • وزن : 23 گرم
موجودی : موجود در انبار
447,200 تومان 520,000 تومان
0 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : کائوچو
 • رنگ فریم : مشکی-سبز
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی-سورمه ای
 • اندازه دسته : 140 mm
 • اندازه پل : 17 mm
 • اندازه عدسی : 57 mm
 • عرض عینک : 140 mm
 • وزن : 23 گرم
موجودی : موجود در انبار
490,000 تومان
0 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : کائوچو
 • رنگ فریم : مشکی
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : مشکی
 • اندازه دسته : 140 mm
 • اندازه پل : 18 mm
 • اندازه عدسی : 52 mm
 • عرض عینک : 140 mm
 • وزن : 25 گرم
موجودی : اتمام موجودی
-
1 نقد و بررسی
 • نوع فریم : تمام فریم
 • شکل فریم : پروانه ای
 • جنس فریم : کائوچو
 • رنگ فریم : قهوه ای
 • جنس عدسی : پلاستیک
 • رنگ عدسی : قهوه ای
 • اندازه دسته : 140 mm
 • اندازه پل : 16 mm
 • اندازه عدسی : 57 mm
 • عرض عینک : 142 mm
 • وزن : 23 گرم
موجودی : اتمام موجودی
-
منو